December 2021

Na de persconferentie van vanavond ontving ik direct mail van mijn beroepsvereniging: “Ten opzichte van de maatregelen ten tijde van de harde lockdown in het voorjaar van 2021 zijn er nu andere criteria gekozen voor zorgverlening die doorgang mag hebben zonder bepaalde sluitingstijden. Zo is momenteel bepaald dat zorgverlening die valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) uitgezonderd is van de verplichte sluitingstijden.”


En omdat ik onder deze wet val, mag ik blijven werken. 😊
Mochten er wijzigingen optreden dan breng ik je op de hoogte. Dus alle personen die ondersteuning kunnen gebruiken, plan een consult en haal het optimale uit jezelf.

De tijd waarin we leven kan wel wat hoop gebruiken, dus:

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten voor  wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop,
het resultaat.

De oorsprong van deze tekst is onduidelijk maar wordt toegeschreven aan Vaclav Havel.

Na een consult viel het mezelf op dat ik vaak de woorden sprak: “Ik hoop dat dit consult je goed doet!” Totdat ik voelde: ik hoop het niet alleen ik weet ook dat het je goed doet. Bij het laten doordringen van bovenstaande tekst begrijp ik het woord “hoop” nog dieper en vind ik het woord “hoop” toch het juiste woord. Het consult is zinvol, ongeacht het voelbare resultaat.

Er zijn de afgelopen weken heel wat wensen in de wensboom in mijn praktijk opgehangen. Vaak had deze wens te maken met het doel van het consult. Het zelf opschrijven was voor velen al een eyeopener. Het gebeurde vaak dat er in één zin werd opgeschreven wat de samenvatting was van het voorafgaande gesprek.

Ik wens dat alle wensen uitkomen en dat iedereen fijne feestdagen heeft en dat we er met z’n allen een mooi, gezond en inspirerend 2022 van maken!

Voor degenen die troost kunnen gebruiken wens ik die troost toe, een digitale knuffel en veel liefs.