MADELIEFJE REMEDIE

Bij de start van het maken van de bloesemremedie van madeliefjes vlogen er twee zwanen over. De zwaan helpt je bewust te worden van je eigen ware schoonheid en stelt je in staat een brug te slaan naar nieuwe dimensies en nieuwe vermogens. De zwaan helpt je om bewust je innerlijke schoonheid naar buiten toe uit te dragen. Deze energie zit opgeslagen in de bloesemremedie.

Tijdens het maakproces dreven de madeliefjes naar de rand van de ronde schaal en vormden zo een cirkel. De remedie bevat hierdoor de kracht voor verbinding en de roep om samenwerking.

Door de glazen schaal, waar de remedie in werd gemaakt, was een mier zichtbaar die onder de schaal liep. De mier staat symbool voor vlijt. De mier leert ons dat we door vol te houden onze grootste successen zullen boeken. De mier kan je leren je innerlijke krachten dusdanig te richten, dat je in staat bent je leven en de omstandigheden daarvan helemaal van de grond af opnieuw vorm te geven en te herscheppen. De mier laat je zien hoe je het beste met anderen kunt samenwerken, zodat iedereen er wel bij vaart. De mier houdt belofte in van slagen door eigen inzet. De energie van de mier versterkt de kracht van het madeliefje.

De madeliefjes remedie is gemaakt op 5-6-2022, eerste Pinksterdag. Pinksteren vertelt je om te doen en te praten over waar je voor staat. Dat is ook de boodschap van het madeliefje.

Het madeliefje zegt: “Ik ga pas open als er genoeg licht om mij heen is. Als ik open ben, zie je de zon in mij. Met mijn zon kan ik iedereen licht geven.” De remedie geeft vrolijkheid, kracht, werkt verhelderend en verbindend. Denk aan de kransjes die kinderen maken van madeliefjes. De madeliefjes remedie geeft kracht vanuit jouw binnenste en helpt je om door te zetten, zodat je doet wat je plannen zijn.

Het madeliefje helpt je om vol enthousiasme en kracht te doen wat je missie is.

Het madeliefje zorgt voor genoeg licht, zodat jij ook open kan gaan en kan gaan stralen, zodat jij op jouw beurt de mensen om jou heen open kan laten gaan en kan laten stralen. Dit blijft oneindig doorgaan.

Het madeliefje helpt je om lief te zijn voor jezelf.

Informatie over de dieren uit: Luisteren naar dieren van Ted Andrews